Eğitim Koçluğu

Eğitim-öğretim ihtiyacı devam eden tüm bireyler zaman zaman bu süreçle ilgili çeşitli problemler yaşayabilir. Bazı durumlarda ise bir problemden öte “Daha iyisini nasıl yapabilirim?” sorusunu cevaplayamamak, kararsızlık, amaçsızlık, motivasyon eksikliği, yöntemi bilememek gibi sorunlarla karşılaşılabilir. Eğitim danışmanlığı bu problemleri çözmek, hızla sonuca ulaşmak için danışan ve danışman arasında gizlilik ilkesine dayalı, aile ile öğrencinin ortak değerlerde buluşmasını sağlamayı amaçlayan, eğitim sürecinin problemlerini ortadan kaldırarak, sürece kalite kazandırmayı amaçlayan danışmanlık hizmetidir.

 

TEMEL AMAÇLAR

  • Zaman kaybını önlemek,
  • Çalışma yöntemine karar vermek,
  • Öğrenme biçimlerini tespit etmek,
  • Eğitim sürecini doğru programlamak,
  • Süreci baltalayan durumları belirlemek,
  • Eğitim sürecini daha verimli hale getirmek,
  • Problemli durumla ilgili özel çalışma yapmak,
  • Sınav hazırlığı sürecinde oluşan sorunları teşhis etmek,

         

Kısaca eğitim ihtiyacı devam eden bireylerin eğitim süreciyle ilgili tüm problemlerini tespit etmek ve bu problemlerin çözülmesini sağlamak amaçlanmaktadır.